Per 1-2-2012 is de naam van Stichting Het Barlake gewijzigd in Borgesiusstichting